Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Košický región- informačný portál

Zamestnanec pre výkon - majetkovo-právneho vysporiadania a inžinierskej činnosti

- verejná správa , Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na emailovú adresu spoločnosti SUDOP Košice a.s. Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona č. 122/2013 ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Košice
Dátum pridania: 30.7.2018

Štátny radca - VK/2018/4161

právo , Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania: - profesijný životopis - motivačný list - kópia vysokoškolského diplomu - kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške - čestné prehlásenie o bezúhonnosti - čestné prehlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Košice
Dátum pridania: 7.7.2018

Odborný radca - VK/2018/4391

, Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania: - profesijný životopis - motivačný list - kópia vysokoškolského diplomu - kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške - čestné prehlásenie o bezúhonnosti - diplom, vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky alebo ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Košice
Dátum pridania: 7.7.2018

Štátny radca - riaditeľ / riaditeľka osobného úradu

právo , Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania: -kópia vysokoškolského diplomu s vysvedčenia o štátnej skúške -profesijný životopis -motivačný list -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti -čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov -súhlas s vykonaním ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Košice
Dátum pridania: 5.12.2017