Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Košický región- informačný portál

Mejdan Roku 2018 - Michal David

Nerudova 12

Dátum a miesto konania/Date and place of event: 11.12.2018 - Steel Aréna Košice, Nerudova 12, Košice12.12.2018 - ...

ANGYAL MELLETTEM – Presser Gábor, Rúzsa Magdi

Moyzesova 66

Presser v roku 2005 uvidel dievča, ktoré kráčalo bosé na výber talentov Megasztár. Boli ešte mesiace do finále, ale na ...

Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu p

Obchodná 16, 04011, Košice

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb- 10.hod.cieľom kurzu ...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty, platná od

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

Záhada Silver Lake

Námestie slobody, Humenné

Príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí Los Angeles a Hollywoodu – luxusné vily, extravagantné večierky, krásne ...

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa nor

Letná 27, 040 01, Košice

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek normy ISO 45001Druhý deň bude venovaný samotnému auditovaniu. ...

Kurz kuričov Michalovce

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

Základný kurz bezpečnostných technikov

Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 04011, Košice

Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce a po jeho absolvovaní účastník získa Osvedčenie bezpečnostného ...

Kurz LEKTOR

Krakovská 23, 040 11, Košice

Kurz Lektor je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní ...

Jednoduché účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo je presne pre vás. Naši lektori pomocou praktických príkladov naučia viesť ...

Anglický jazyk - polointenzívny kurz

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručností, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých ...

Nemčina pre opatrovateľky Michalovce

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomostí a zručností, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých ...

Maturita - angličtina, nemčina (prípravný kurz)

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

Absolvent kurzu je pripravený na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, vie používať slovnú zásobu, gramatické ...

Podvojné účtovníctvo + účtovanie na počítači v PC

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

právna úprava podvojného účtovníctva v SRmajetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, súvahaúčtovné ...

Jednoduché účtovníctvo + účtovanie na počítači v P

Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce

právna úprava jednoduchého účtovníctva v SRúčtovné knihy a účtovné zápisy v sústave JÚúčtovné dokladyzúčtovacie ...