Úvod > Festivaly > Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
12.11. - 12.11.2018
Čas konania:
Názov:
Kurz prvej pomoci
Miesto:
Krakovská 23, 040 11, Košice
Usporiadateľ
BE-SOFT a.s.
Popis akcie:
Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie na poskytovanie 1. pomoci, ktoré je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Účastníci spoznajú všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci:budú oboznámení so základnými životzachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhodeoboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie
Mám záujem