Úvod > Festivaly > Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
15.11. - 15.11.2018
Čas konania:
Názov:
Kurz prvej pomoci
Miesto:
Obchodná 16, 04011, Košice
Usporiadateľ
MEDISON, s.r.o.
Popis akcie:
Účelom kurzu prvej pomoci je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci:všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci,základná neodkladná podpora životných funkcií ,oživovanie – vonkajšia masáž srdca, umelé dýchanievýcvik na použitie defibrilátora laikmivyslobodzovanie, premiestňovanie postihnutých,aktivácia záchranného systému,prvá pomoc pri: poruchách dýchania, srdcovom záchvate, náhlej cievnej mozgovej príhode, kŕčových stavoch ( kŕče z horúčky u detí, epilepsia), poruchách vedomia, otravách,prvá pomoc pri úrazoch, poraneniach kostí, svalov a kĺbov, popáleninách, krvácaní z rán, šoku, autonehodách, ťažkých úrazochpoužitie lekárničiek a výbava lekárničiek pre vodičov, domácnosti, firmyVzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky č.18578–4/2009-OZdV.Po absolvovaní kurzu a skúšky účastník získa potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.
Mám záujem