Úvod > Festivaly > Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
20.11. - 22.11.2018
Čas konania:
Názov:
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej
Miesto:
Krakovská 23, 040 11, Košice
Usporiadateľ
BE-SOFT a.s.
Popis akcie:
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov aj s vyhodnotením. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Mám záujem